วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ทำยังไงแอร์บ้านถึงมีน้ำหยด ???

ทำไมแอร์บ้านจึงมีน้ำหยด ???                                                                                                                     การที่มีน้ำหยดออกมาจากแฟนคอยล์ยูนิต(ตัวในบ้าน) เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
1) ถ้าถาดน้ำของแอร์หรือท่อน้ำทิ้งสกปรกหรืออุดตัน ก็แก้ไขโดยการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนท่อน้ำใหม่
2) ถ้าฉนวนหุ้มท่อแอร์หนาไม่เพียงพอ ก็แก้ไขโดยการเพิ่มความหนาของฉนวน
3) ถ้าติดตั้งแอร์ในที่ที่มีลมร้อนพัดผ่านตลอดเวลา ก็ทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำในอากาศจนเปลี่ยนสถานะ
มาเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนตัวแอร์ ได้นะครับ (เหมือนน้ำที่เกาะอยู่บนผิวของแก้วน้ำเย็น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น